Skuteczne metody leczenia osób uzależnionych
Wieloletnie doświadczenie
Terapia całodobowa
Kwalifikacje terapeutów akredytowane przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholwych
Wspólpraca z wieloma poradniami specjalistycznymi
Skontaktuj się z nami! Tel.: 85 688 40 08 lub 510 002 072
e-mail: otusokolka@gmail.com
Bezpłatne całodobowe konsultacje
a

PRZYSTAŃ na chwilę, usiądź, odpręż się i poznaj nas bliżej…

care

Nie poddawaj się

5_img_1

Konsultacje