Leczenie Narkomanii

Ośrodek leczenia narkomanii
Wysokie Mazowieckie

Ośrodek leczenia narkomanii „Przystań” pomógł już wielu osobom potrzebującym pomocy z terenów Wysokiego Mazowieckiego i z jego najbliższych okolic. Jesteśmy skuteczni i posiadamy bogate i cenne doświadczenie, którym chętnie dzielimy się w naszej pracy z uzależnionymi. Leczenie narkomanii, aby było w pełni skuteczne, musi być przeprowadzone naprawdę dobrze i profesjonalnie. Jest ono połączone ze specjalnie opracowanym i przygotowanym programem terapeutycznym, zawsze dostosowanym indywidualnie do potrzeb każdego naszego pacjenta.

Leczenie uzaleznień od narkotyków Wysokie Mazowieckie

Leczenie uzależnień od narkotyków to długi i dość trudny dla pacjenta okres. Praca terapeutyczna skupia się tu na budowaniu silnej motywacji uzależnionego do zaprzestania zażywania wszelkich narkotyków oraz do podjęcia leczenia i terapii. Leczenie uzależnień od narkotyków w sposób całościowy obejmuje każdego podopiecznego. Opiera się na nieustannym jego uświadamianiu odnośnie problemu uzależnienia oraz na rozwijaniu kompetencji społecznych i braniu pełnej odpowiedzialności za swoje własne decyzje w połączeniu z utrwalaniem właściwych i nowych wzorców zachowań.

Odwyk narkotykowy

Odwyk narkotykowy ma za zadanie pomóc pacjentowi wrócić do równowagi i do prawidłowego funkcjonowania. Po jego odbyciu uzależniony ma duże szanse na powrót do rzeczywistości, w której żyje i na sprawne i zdrowe radzenie sobie z własnymi emocjami. Odwyk narkotykowy w „Przystani” polega na podstawowej terapii stacjonarnej. Trwa minimum 8 tygodni. W razie potrzeby i sytuacji kryzysowej można tu także skorzystać z terapii nawrotowych czy z pobytów wzmacniających, trwających około 2-3 dni, połączonych z pogłębionym oddziaływaniem psychoterapeutycznym.

Detoks narkotykowy

Detoks narkotykowy w bezpieczny i w mało inwazyjny sposób przerywa ciąg zażywania wszelkich narkotyków. Przed przystąpieniem do niego jest przeprowadzany bardzo wnikliwy wywiad medyczny. Ma to na celu wykrycie ewentualnych przeciwwskazań do przeprowadzenia odtrucia. Detoks narkotykowy nie leczy samego uzależnienia. Jest tylko środkiem doraźnym, który poprawia ogólny fizyczny stan zdrowia uzależnionego. Gdy pacjent po odbytym detoksie jest już gotowy, może wtedy świadomie rozpocząć psychoterapię.

Zobacz nasz ośrodek