anna-gryszko

Terapeuta Uzależnień w procesie certyfikacji. Ukończyła Studium Pomocy Psychologicznej oraz Studium Terapii Uzależnień w Centrum Aktywnego Rozwoju i Edukacji Brok, szkolenie z zakresu Dialogu Motywującego, uzależnień behawioralnych i kompetencji miękkich. Uczestniczyła w Ogólnopolskich Konferencjach Zaburzeń Osobowości poświęconych tejże tematyce oraz konferencji szkoleniowej doskonalącej  umiejętności  psychoterapeutyczne terapeutów  udzielających świadczeń  zdrowotnych  osobom  z  zaburzeniami wynikającymi  z wzrastania w rodzinach z problemem alkoholowym (DDA) w Fundacji ETOH w Warszawie. Jest magistrem biologii Uniwersytetu w Białymstoku, obecnie na ostatnim roku studiów psychologicznych na SWPS w Warszawie.

Ma kilkuletnie doświadczenie w pracy grupowej i indywidualnej z uzależnioną młodzieżą i dorosłymi. Odbyła również staż na oddziale dziennym dla osób dorosłych w Centrum Zdrowia Psychicznego Meandra w Białymstoku. W pracy terapeutycznej interesuje się podejściem psychodynamicznym i systemowym.