Leczenie alkoholizmu

Ośrodek leczenia alkoholizmu
białystok / Sokółka

O leczenie alkoholizmu w naszym Ośrodku dbają specjaliści posiadający wieloletnie doświadczenie w pracy klinicznej w placówkach służby zdrowia oraz rekomendacje PARPA (Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych). W swojej pracy kierujemy się zawsze dobrem pacjenta.

Leczenie uzależnień od alkoholu Białystok

Leczenie uzależnienia od alkoholu wymaga wiele zaangażowania ze strony pacjenta dlatego podstawowym zadaniem jest budowanie motywacji do zerwania z nałogiem. Stworzyliśmy program przeznaczony dla osób uzależnionych od alkoholu w oparciu o własne doświadczenie jak również innych osób zajmujących się pomocą alkoholikom. Dodatkowym atutem programu jest kontakt z osobami z grup AA, który ma na celu budowanie sieci wsparcia po wyjściu z terapii.

Odwyk alkoholowy

Często ośrodki zajmujące się leczeniem uzależnienia nazywane są odwykami alkoholowymi. Odwyk to potoczna nazwa miejsca, w którym leczone są osoby uzależnione. W wolnym tłumaczeniu oznacza próbę odzwyczajenia kogoś od czegoś, w tym wypadku osób chorych od substancji - alkoholu, który dominuje w ich życiu. W tej nazwie nie byłoby nic niepokojącego gdyby nie fakt, że określenie to nabrało negatywnego znaczenia. Napiętnowanie społeczne osób uzależnionych utrudnia im podęcie decyzji o leczeniu. Warto o tym pamiętać. Więcej informacji na ten temat...

Detoks alkoholowy

Do naszego Ośrodka przyjmujemy również pacjentów, którzy chcą złagodzić nieprzyjemne objawy zespołu abstynencyjnego. Proponujemy profesjonalny detoks alkoholowy trwający do 7 dni, polegający na podawaniu leków zmniejszających prawdopodobieństwo wystąpienia padaczki alkoholowej czy delirium tremens (omamy wzrokowe, słuchowe). Więcej informacji na ten temat...

Zobacz nasz ośrodek