Leczenie Alkoholizmu

Ośrodek leczenia alkoholizmu
Lublin

Leczenie uzależnień od alkoholu Lublin

Na uzależnienie od alkoholu narosło wiele mitów, które utrudniają osobom z problem alkoholowym podjąć decyzje o leczeniu. Do najczęstszych przekonań należą m.in.: „jeżeli ktoś codziennie chodzi do pracy to nie jest alkoholikiem” – mit, większość osób regularnie chodzi do pracy, często są to osoby pracowite, wykazujące się dużym zaangażowaniem. „Alkoholicy to osoby z marginesu społecznego”- mit, ok. 5% wszystkich osób uzależnionych doprowadziło się do degradacji zawodowej i społecznej. Pozostała część posiada rodziny, pracę oraz jest szanowana społecznie. Negatywne przekonania tworzą barierę między osobami uzależnionymi od alkoholu a pozostałą częścią społeczeństwa.

Odwyk alkoholowy

Terapia uzależnień nazywana również odwykiem alkoholowym polega na oddziaływaniach psychologicznych mających na celu uświadomienie pacjentowi sytuacji, w której się znalazł, problemu uzależnienia oraz możliwości poprawy jego obecnej sytuacji. Formy psychoterapii, które proponujemy naszym pacjentom to terapia indywidualna (dwa spotkania tygodniowo) oraz grupowa (maksymalnie 10 osób). Więcej informacji na ten temat...

Detoks alkoholowy

Ośrodek Terapii Uzależnień „Przystań” umożliwia pacjentom odbycie detoksu alkoholowego trwającego nie dłużej niż 10 dni. Długość trwania detoksu zależy od reakcji organizmu danej osoby na podawane leki. Odtrucie poprzedzone jest szczegółowym wywiadem medycznym przeprowadzonym przez lekarza. Więcej informacji na ten temat...

Zobacz nasz ośrodek