Leszek Sagadyn

leszek-sagadyn

Nasz superwizor. Psycholog kliniczny. Certyfikowany psychoterapeuta PTP. Pracuję obecnie we własnym Ośrodku-gabinecie. Zajmuję się psychoterapią dorosłych i młodzieży, pracuję z pacjentami z zaburzeniami emocjonalnymi, zaburzeniami osobowości oraz z osobami uzależnionymi substancjonalnie i behawioralnie. Jestem psychologiem klinicznym , posiadam certyfikaty superwizora Psychoterapii i Treningu grupowego Polskiego.Tow. Psychologicznego oraz Psychoterapii Uzależnień . Staż pracy w Psychoterapii to ponad 30 lat. Współpracuję ze Szkołą Psychoterapii Intra w W-wie. Prowadzę superwizje w placówkach Terapii Uzależnień , zdrowia psychicznego a także superwizuje instytucje związane z pomocą społeczną, pomagającymi w powrocie do dobrego funkcjonowania społecznego i zawodowego osobom po kryzysie psychicznym. Konwencja pracy – integruje myślenie rozwojowe i dynamiczne o powstawaniu oraz utrwalaniu się zaburzeń z terapią humanistyczną i zaufaniem do zasobów i potencjału pacjenta.

„Charakterystyczne jest dla mnie to, że staram się wydobyć zasoby i mocne
strony pacjenta i dać mu najmniej ile potrzebuje, żeby resztę zrobił sam i
mógł być z tego dumny i zadowolony!”