Leczenie Narkomanii

Ośrodek leczenia narkomanii
Ostrołęka

Leczenie uzaleznień od narkotyków Ostrołęka

Podstawowym celem pomocy osobom uzależnionym jest nie tylko odcięcie ich od narkotyków ale również przygotowanie ich na ponowny powrót do społeczeństwa. Narkotyki często zmieniają zachowanie osoby, co wpływa na każdy aspekt jego życia. Podczas pobytu na odwyku pacjenci starają się w bezpieczny i zdrowy sposób odzyskać swoje normalne życie. Istnieje wiele ośrodków leczenia narkomanii są to szpitalne oddziały, poradnie ambulatoryjne, stacjonarne ośrodki państwowe i prywatne.

Odwyk narkotykowy

Mimo różnorodności nadal społeczeństwo kojarzy odwyk jako miejsce, w którym pacjenci leczą się pod przymusem i pozostają pod ciągła kontrolą. Takie sytuacje mają miejsce jedynie wtedy gdy pacjent skierowany jest na leczenie odwykowe poprzez nakaz sądowy, w innym wypadku, każda osoba może opuścić ośrodek w chwili kiedy się na to zdecyduje. Uważamy, że leczenie przynosi najlepsze rezultaty kiedy motywacja zewnętrzna (przymus) przekształca się w motywacje wewnętrzną (chęć zerwania z nałogiem). Ten proces stanowi dla nas podstawę do dalszego zdrowienia stąd terapia podstawowa skupia się w dużej mierze na budowaniu motywacji do leczenia.

Detoks narkotykowy

Przed podjęciem leczenia pacjenci mogą skorzystać z detoksu narkotykowego. Detoksykacja polega na usunięciu z organizmu pacjenta substancji uzależniających. Proces ten trwa około tygodnia i przez cały czas jest monitorowany przez lekarza.

Zobacz nasz ośrodek