Leczenie Narkomanii

Ośrodek leczenia narkomanii
Augustów

Leczenie uzaleznień od narkotyków Augustów

Program terapeutyczny w leczeniu narkomanii polega na budowaniu motywacji pacjenta do zaprzestania zażywania narkotyków i kontynuacji leczenia, świadomości problemu uzależnienia, tworzeniu indywidualnych planów terapii dostosowanych do danego pacjenta, rozwijaniu kompetencji społecznych, braniu odpowiedzialności za własne decyzje, radzeniu sobie z emocjami oraz utrwalaniu nowych wzorców zachowań.

Odwyk narkotykowy

Odwyk narkotykowy w Ośrodku Terapii Uzależnień „Przystań” polega na terapii stacjonarnej – podstawowej, trwającej minimum 8 tygodni. Ponadto prowadzimy również terapie nawrotowe oraz oferujemy pobyty wspomagające (2-3 dni), które skierowane są do absolwentów naszego ośrodka będących w sytuacji kryzysowej, wymagającej profesjonalnego oddziaływania psychoterapeutycznego.

Detoks narkotykowy

Pierwszym krokiem w odzyskiwaniu zdrowia jest detoks narkotykowy, który w bezpieczniejszy sposób przerywa ciąg zażywania narkotyków. Przed przystąpieniem do odtrucia przeprowadzany jest szczegółowy wywiad medyczny, w celu weryfikacji ewentualnych przeciwwskazań do przeprowadzenia detoksu. Wykonujemy również badania krwi, które określają ogólny stan zdrowia pacjenta. Warto pamiętać, że detoks nie leczy uzależnienia. Jest doraźnym środkiem poprawiającym fizyczny stan zdrowia. Stwarza doskonałe warunki do rozpoczęcia psychoterapii.

Zobacz nasz ośrodek