Archiwa: Drużyna Mistrzów

This is where you can add new Team.

 • adrianna-milcarz

  Adrianna Milcarz

  Certyfikowany Specjalista Terapii Uzależnień. Ukończyła Studium Terapii Uzależnień w Instytucie Psychologii Zdrowia w Warszawie. Studia licencjackie na Uniwersytecie Pedagogiki i Psychologii w Białymstoku, kierunek – pedagogika resocjalizacyjna oraz studia magisterskie na SGGW w Warszawie kierunek – pedagogika, profilaktyka i terapia uzależnień. Ukończyła Kurs Pomocy Socjoterapeutycznej Dzieciom z Rodzin z Problemem

  Czytaj
 • anna-szauer

  Anna Szauer

  Ukończyła I i II stopień Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach oraz szkolenia z zakresu Dialogu Motywującego i uzależnień behawioralnych. Studia Magisterskie na KUL-u w zakresie pedagogiki. Jest w trakcie studiów psychologicznych na SWPS. Pracowała w Ośrodku Leczenia Uzależnień w Chęcinach, w Oddziale Dziennym dla Osób Uzależnionych w Kielcach, w Ośrodku Leczenia

  Czytaj
 • aneta-lempart

  Aneta Lempart

  Specjalista terapii uzależnień w procesie certyfikacji. Ukończyła Studium Terapii Uzależnień w Instytucie Psychologii Zdrowia w Warszawie. Studia Magisterskie na Uniwersytecie Pedagogiki i Psychologii w Białymstoku, kierunek- pedagogika opiekuńczo-wychowawcza. Praktyki zawodowe nabywała podczas stażu w Ośrodku Terapii Odwykowej Uzależnień w Toruniu oraz w Ośrodku Readaptacyjno- Rehabilitacyjnym w Anielinie. Pracowała w Ośrodku

  Czytaj
 • wojciech-szydlowski

  Wojciech Szydłowski

  Lekarz psychiatra. Od wielu lat zajmuje się pomocą osobom uzależnionym od substancji psychoaktywnych pracując w Niepublicznym Specjalistycznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej „Zdrowie” w Sokółce.

  Czytaj
 • adam-jackiewicz

  Adam Jackiewicz

  Kierownik ośrodka, instruktor terapii uzależnień (nr ref 4115/2015 PARPA) od wielu lat wspierający rozwój zdrowiejących alkoholików. Ukończył Studium Pomocy Psychologicznej oraz Studium Terapii Uzależnień w Centrum Aktywnego Rozwoju i Edukacji Brok (§ 14 ust. 2 pkt. 1 rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie organizacji, kwalifikacji

  Czytaj