Adam Jackiewicz

adam-jackiewicz

Kierownik ośrodka, instruktor terapii uzależnień (nr ref 4115/2015 PARPA) od wielu lat wspierający rozwój zdrowiejących alkoholików. Ukończył Studium Pomocy Psychologicznej oraz Studium Terapii Uzależnień w Centrum Aktywnego Rozwoju i Edukacji Brok (§ 14 ust. 2 pkt. 1 rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie organizacji, kwalifikacji personelu, sposobu funkcjonowania i rodzajów podmiotów leczniczych wykonujących świadczenia stacjonarne i całodobowe oraz ambulatoryjne w sprawowaniu opieki nad uzależnionymi od alkoholu oraz sposobu współdziałania w tym zakresie z instytucjami publicznymi i organizacjami społecznymi DZ.U. poz. 734). Od 4 lat współpracuje z intergrupą AA „Wschód” w Białymstoku.