Leczenie lekomanii, uzależnienia od leków. Terapia w ośrodku.

leczenie-lekomanii-uzaleznienia-od-lekow-terapia-w-osrodku

Leczenie lekomanii, uzależnienia od leków. Terapia w ośrodku.

Lekomania – przyczyny i typy

Lekomania jest takim samym uzależnieniem jak alkoholizm czy narkomania tylko znacznie młodszym, bo rozwinęła się dopiero w drugiej połowie XX wieku, wraz z wejściem na rynek leków uspokajających i nasennych. Jest trudne do zdiagnozowania, a osoby uzależnione potrafią dobrze się z tym kryć, bo leki są łatwo dostępne i są tanie.

Oczywiście nie wszystkie leki prowadzą do fizycznego i psychicznego uzależnienia, ale obserwuje się obecnie nadużywanie np. paracetamolu, który jest dostępny nawet w sklepach spożywczych i salonikach prasowych, a wykazuje niekorzystne działanie na organizm w przypadku nadużywania. Do grupy leków uzależniających należą środki uspokajające, nasenne, przeciwbólowe, dopingujące i euforyzujące.

Objawy lekomanii (uzależnienia od leków)

W lekomanii można rozróżnić osoby będące pod wpływem nałogu, jak też jest spora grupa ludzi z lżejszym uzależnieniem, zwanym przyzwyczajeniem. Nałóg ten jest trudno wykryć, ale istnieje grupa objawów, które mogą być sygnałem alarmowym dla najbliższego otoczenia. Mechanizm jest bardzo podobny do innych typów uzależnień. I tak jak w przypadku alkoholu i narkotyków, lekoman silnie koncentruje się wokół danego leku, poświęca czas na zdobywanie go, jak też zwiększa stopniowo przyjmowane dawki. Towarzyszy temu silna potrzeba przyjmowania leku. Zauważalne bywają również negatywne zmiany osobowości i obojętność emocjonalna. Z czasem następuje upośledzenie zdolności psychomotorycznych.

Lekomania przyczyny i konsekwencje

Jak każdy fizyczny nałóg, lekomania prowadzi również do szeregu przykrych następstw. Następuje powolne wyniszczenie organizmu , degeneracja psychiczna, zaburzenia myślenia, koncentracji i pamięci, uszkodzenia narządów wewnętrznych, osłabienie napięcia mięśniowego i stan ogólnego zmęczenia. Mogą pojawić się zmiany zapalne skóry lub próchnica. Marskość wątroby kojarzona głównie z alkoholikami jest również schorzeniem towarzyszącym lekomanii. Przy stosowaniu kilku rodzajów leków może nastąpić niebezpieczna dla zdrowia i życia interakcja, jak też zaciemnienie objawów innej choroby. Przyjmowanie środków przeciwbólowych utrudnia zdiagnozowanie zapalenia wyrostka robaczkowego, zawału mięśnia sercowego, różnego rodzaju innych zapaleń i chorób. Poważne powikłania następują przy jednoczesnym zażywaniu leków i alkoholu. Wspomniany wcześniej, łatwo dostępny paracetamol, wraz z alkoholem może stać się środkiem zagrażającym nie tylko zdrowiu lecz i życiu, ponieważ bardzo mocno uszkadza wątrobę.

Leczenie lekomanii, czyi leczenie uzależnienia od leków

Uwolnienie się od lekomanii jest bardzo trudne. Łatwiej jest, gdy leczenie rozpoczyna się odpowiednio wcześnie. Nie należy odstawiać leków na własną rękę, bo może to zagrażać nawet życiu. W celu leczenia, warto udać się po pomoc do placówki zajmującej się leczeniem uzależnień. W takich miejscach są specjaliści , którzy odpowiednio przeprowadzą odstawienie samych środków, które zażywał pacjent. Jest to bardzo ważne, bo przy tym procesie może pojawić się tzw. zespół abstynencki charakteryzujący się pojawiającym się lękiem, zaburzeniami snu, zaburzeniami rytmu serca i innymi, dość przykrymi dla człowieka objawami, jednak nie należy wtedy przerywać kuracji. Leczenie pozwala na wyeliminowanie wielu konsekwencji lekomanii. Przede wszystkim, prawidłowo przeprowadzona terapia pozwala uwolnić się od uzależnienia, ale następuje też poprawa stanu somatycznego – ustępuje drażliwość, chwiejność nastrojów, agresja. Leki zażywane bez jakiejkolwiek kontroli (nie tylko lekarskiej) są po alkoholu, papierosach i marihuanie, najbardziej rozpowszechnionym wśród młodzieży środkiem odurzającym, dlatego rodzice powinni zwracać uwagę na profilaktykę. Powinno się uczyć młodzież dbania o własne zdrowie, co wiąże się również z uczeniem rozpoznawania zagrożeń. Jednym z nich jest właśnie zażywanie leków bez nadzoru lekarza.