Jak pomóc narkomanowi wyjść z nałogu?

jak-pomoc-narkomanowi-wyjsc-z-nalogu

Jak pomóc narkomanowi wyjść z nałogu?

Każda konkretna pomoc osobom uzależnionym od narkotyków powinna się opierać na kilku istotnych aspektach. Ważna jest tu zarówno wiedza, jak i doświadczenie osoby pomagającej.

Gdzie szukać pomocy dla narkomana? Punkt konsultacyjny

Pierwszą taką formą pomocy może być odnalezienie tzw. punktu konsultacyjnego ds. uzależnień. Warto odwiedzić taki, który znajduje się jak najbliżej naszego miejsca zamieszkania. Zazwyczaj prowadzą go różne stowarzyszenia lub fundacje. Może on również mieścić się przy gminnych komisjach ds. uzależnień. W każdym takim punkcie konsultacyjnym pracuje terapeuta albo odpowiednio przygotowany do tego konsultant, który najpierw wstępnie rozpoznaje problem. Dodatkowo gromadzi wszelkie niezbędne informacje na temat stopnia zaawansowania danego uzależnienia. Udziela on niezbędnych porad i różnych ważnych informacji. Zachęca on do jak najszybszego podjęcia leczenia. Stara się jak najskuteczniej zmotywować uzależnionego do podjęcia jakiejkolwiek formy terapii. W niektórych punktach konsultacyjnych można już od razu uzyskać fachową pomoc psychologiczno-terapeutyczną.

Poradnia ambulatoryjna

Drugą formą pomocy dla osoby uzależnionej od narkotyków może być poradnia ambulatoryjna, która oferuje profesjonalną pomoc zarówno dla narkomanów, jak i dla pozostałych członków ich rodzin. Pracują w niej terapeuci oraz często osoby, które wyszły już wcześniej z nałogu narkotykowego. Ci drudzy chętnie dzielą się swoim doświadczeniem, opowiadają o własnym życiu, aby pokazać uzależnionym, że jest możliwe porzucenie dotychczasowego nałogu i rozpoczęcie wszystkiego na nowo. W większości tego typu poradni istnieje możliwość skorzystania z pomocy medycznej, prawnej, psychiatrycznej czy psychologicznej. Dają one też przeważnie sposobność do skorzystania z terapii indywidualnej lub grupowej. Warto podkreślić to, że część takich poradni posiada testy na obecność narkotyków w moczu. Często osobom, które są w zaawansowanym stadium uzależnienia proponuje się wyjazd do zamkniętego ośrodka. Największym problemem poradni ambulatoryjnych jest skuteczna i rzetelna kontrola abstynencji, co zdecydowanie lepiej się sprawdza w różnego typu placówkach dla narkomanów.

Jak pomóc wyjść z narkotyków? Oddziały detoksykacyjne

Trzecią formą pomocy dla narkomanów jest skierowanie ich na oddział detoksykacyjny. Głównym zadaniem oddziałów detoksykacyjnych, czyli odtruwających jest skuteczne odtrucie osoby uzależnionej od substancji, którą ona wcześniej zażywała. Jednocześnie po odtruciu powinno wystąpić znaczne zminimalizowanie bardzo nieprzyjemnych objawów występujących po odstawieniu narkotyków. Powoduje to głównie znaczne zmniejszenie głodu narkotykowego, napadów drgawek, bólu poszczególnych organów lub całego ciała jednocześnie. Detoks może też zapobiec w niektórych przypadkach zgonowi pacjenta. Dlatego nasz ośrodek oferuje pomoc detoksykacyjną. Dodatkowo przeprowadzana jest diagnostyka chorób zakaźnych i ich wszelkich możliwych powikłań (najczęściej występujące to WZW, HIV). Na oddziale zostają bardzo indywidualnie dobrane leki do każdego pacjenta. Przebywający na nim podopieczni są nieustannie pozytywnie motywowani do dalszego leczenia. Specjaliści opiekujący się uzależnionymi starają się robić wszystko, aby zapobiegać wszelkim zaburzeniom psychicznym, które mogą powstawać u nich po odstawieniu narkotyków.

Grupy Anonimowych Narkomanów (AN)

Czwartą formą pomocy osobom uzależnionym od narkotyków jest zaprowadzenie ich na odbywające się spotkania grupy Anonimowych Narkomanów. Uczestnictwo w nich jest otwarte dla wszystkich narkomanów, niezależnie od tego, od jakiej substancji są uzależnieni i jak długo ją zażywają. Program Anonimowych Narkomanów zachęca wszystkich swoich członków do trwania w całkowitej abstynencji od wszelkich możliwych rodzajów narkotyków oraz dodatkowo od alkoholu. Zakłada on także , że tylko nieprzerwana abstynencja może zagwarantować osobie uzależnionej od narkotyków jak najlepszy fundament do osobistego rozwoju, do zdrowienia i do życia w pełni wolności. Mityngi grupowe Anonimowych Narkomanów odbywają się regularnie, raz w tygodniu, przeważnie w tym samym miejscu. Jest wyznaczona jedna osoba prowadząca takie spotkanie, zaś pozostali obecni na nim członkowie dzielą się w grupie swoim doświadczeniem życiowym zarówno z przeszłości, jak i z tego, co dzieje się u nich obecnie, stawiając na pierwszym miejscu własną próbę trwania w całkowitej abstynencji. Wszyscy uczestnicy takiego spotkania mają podzielone pomiędzy siebie najróżniejsze funkcje, dzięki którym cały mityng ma przebiegać sprawnie i pod określoną kontrolą.

Terapia w ośrodku leczenia uzależnień

Piątym sposobem, który może pomóc osobom uzależnionym od narkotyków może być kilkutygodniowa terapia w ośrodku leczenia uzależnień, która w sposób ciągły i profesjonalny sposób czuwa, nad osobą uzależnioną i dba o jego stan zarówno psychiczny i fizyczny. Więcej informacji, jak wygląda taka terapia znajdą państwo na naszej stronie.

Oczywiście takich form pomocy osobie uzależnionej może być o wiele więcej. Wskazane tu zostały te najczęściej stosowane i najbardziej popularne. Warto sięgnąć do fachowej literatury na ten temat lub skonsultować się z odpowiednim w tym zakresie specjalistą lub ośrodkiem, dlatego zapraszamy do kontaktu z nami.