Czemu nie odwyk alkoholowy?

czemu-nie-odwyk-alkoholowy

Czemu nie odwyk alkoholowy?

Odwiedzając liczne strony internetowe dotyczące leczenia uzależnień można spotkać się z różnymi nazwami placówek. Odwyk to potoczna nazwa miejsca, w którym leczone są osoby uzależnione. W wolnym tłumaczeniu oznacza próbę odzwyczajenia kogoś od czegoś, w tym wypadku osób chorych od substancji lub zachowań, które dominują w ich życiu.

W tej nazwie nie byłoby nic niepokojącego gdyby nie fakt, że określenie to nabrało negatywnego znaczenia. Często odwyk kojarzy się z miejscem gdzie przebywają menele, żule, ćpuny, kloszardy inaczej mówiąc margines społeczny. Taki odbiór powoduje, że większość osób z problemem uzależnienia omija takie miejsca gdyż nie czują się żadnym z nich. Nic dziwnego, bo nimi nie są. Jak wiemy uzależnienie dotyka również osoby wysoko funkcjonujące zarówno społecznie i zawodowo.

Trudno mówić o leczeniu, kiedy samo zgłoszenie się do placówki leczącej uzależnienia wiąże się z ogromnym wstydem wynikającym z napiętnowania społecznego. Można powiedzieć, że to jakie nadajemy znaczenie danym słowom wpływa na nasz stosunek do danej rzeczy. Pejoratywny obraz odwyku nie wziął się jednak znikąd. Leczenie osób uzależnionych ponad 50 lat temu znacząco różniło się od dzisiejszego podejścia. Kiedy po raz pierwszy pojawiły się koncepcje uzależnienia jako choroby, alkoholizm przestał być jedynie problemem społecznym i moralnym. Stał się problemem osób, które zostały dotknięte chorobą w związku z czym ważne stało się ich leczenie. Początkowo było to przymusem, który odebrał pacjentów prawo do podejmowania decyzji. Nie było mowy o wyborze czy decyzyjności pacjenta. O tym, czy osoba uzależniona podejmowała leczenie decydowała specjalna komisja lub sąd. Polegało to głównie na leczeniu farmakologicznym (anticol esperal) natomiast przykre objawy zespołu abstynencyjnego tzw. kac miały za zadanie skutecznie odstraszyć pacjenta od dalszej inicjacji. Jak można się domyślać efektywność ówczesnego leczenia była wysoce niezadowalająca. Taki sposób „pracy” z osobami uzależnionymi trwał do lat 80, w których nastąpił początek nowego podejścia do problemu uzależnienia. Kwestia nadużywania alkoholu była wówczas poruszana zarówno przez teoretyków, praktyków jak i samych pacjentów. Zaczęto czerpać inspiracje z amerykańskich ośrodków pracujących głównie na 12 krokach Anonimowych Alkoholików. Duże zainteresowanie tą dziedziną leczenia spowodowało, że w latach 90 oferta terapeutyczna obejmowała już psychoterapię, świadczenia medyczne oraz pracę z rodzinami osób uzależnionych. Pojawiły się koncepcje mechanizmów uzależnienia. Słowo odwyk zostało wyparte przez psychoterapię, która pomaga leczyć problemy natury psychologicznej. To również kontakt z drugim człowiekiem polegający na akceptacji, zaufaniu, autentyczności i empatii. To wsparcie w zmianie postaw, zachowań, rozwoju emocjonalnego oraz podnoszenie poziomu wpływu na własne życie.

Taki sposób widzenia pozwala przychylić się w stronę psychoterapii jako najskuteczniejszej metody leczenia osób uzależnionych. Do takiej psychoterapii chcielibyśmy zachęcić Państwa. Stworzyliśmy Ośrodek w pełni spełniający wyżej wymienione kryteria. Dla nas człowiek stanowi największą wartość, w związku z czym jego życie i zdrowie jest dla nas najważniejsze.