Choroba alkoholowa, czyli alkoholizm – charakterystyka, leczenie i objawy.

choroba-alkoholowa-czyli-alkoholizm-charakterystyka-leczenie-i-objawy

Choroba alkoholowa, czyli alkoholizm – charakterystyka, leczenie i objawy.

Choroba alkoholowa

Niewątpliwie alkoholizm jednego członka rodziny ma bardzo negatywny i destrukcyjny wpływ na funkcjonowanie całego życia rodzinnego, a w szczególności na wychowywanie dzieci i młodzieży. Znacznie nasilające się w ostatnich czasach zjawisko alkoholizmu, występujące tak bardzo powszechnie w naszym życiu społecznym, niesie za sobą ogromne zagrożenie w perspektywie przyszłości.

Jakże często nie doceniamy wielkiej wagi tego poważnego problemu. Współcześnie alkoholizm nie jest już tylko tym, z czym zmaga się samodzielnie jakaś określona jednostka. Pijaństwo na wielką skalę stało się kłopotem ogólnospołecznym. Smutne, ale prawdziwe jest stwierdzenie, że ogromne problemy ma nie tylko ten, co pije, ale niestety mają je wszyscy w około, którzy są tylko w jakikolwiek sposób powiązani z tym konkretnym alkoholikiem. Konsekwencje uzależnienia od alkoholu ponoszą całe rodziny, niezależnie od tego, jak mocno kochają swojego bliskiego uzależnionego, nawet wtedy, gdy chcą o niego nadal dbać, pomagać mu i wspólnie razem z nim mieszkać pod jednym dachem. Często bywa tak, że zdrowi członkowie rodziny są zależni finansowo czy też i emocjonalnie od domownika zmagającego się z chorobą alkoholową. Najsmutniejsze jest to, że podstępna choroba alkoholowa dotyka i obejmuje całą rodzinę, czyli i tych jej członków, którzy nie piją.

Alkoholizm to jedna z najczęściej występujących chorób w polskim społeczeństwie. Niestety wciąż przeciętny mieszkaniec naszego kraju na jej temat ma bardzo małą wiedzę, niewystarczającą, aby uchronić przed nią siebie czy swoich bliskich. Alkohol jest używką doskonale znaną ludzkości od wielu tysięcy lat. Zalicza się on do substancji psychotropowych, czyli takich, które konkretnie zmieniają działanie mózgu człowieka i dość znacznie zaburzają jego procesy psychiczne. Kiedy pojawia się ten właściwy problem alkoholowy? Przychodzi on wtedy, gdy pijący traci całkowitą kontrolę nad sposobem spożywania alkoholu. Międzynarodowa Klasyfikacja Chorób podkreśla, iż zespół uzależnienia od alkoholu ma miejsce, gdy pijący posiada bardzo silną potrzebę spożywania alkoholu, traci kontrolę nad wszelkimi zachowaniami związanymi z piciem, toleruje coraz wyższe dawki alkoholu i jednocześnie zaniedbuje inne dotychczasowe źródła przyjemności.

Uzależnienie od alkoholu – leczenie i objawy

Pochylając się nad problemem alkoholizmu warto rozróżnić jego nadużywanie zwane pijaństwem od typowego uzależnienia od alkoholu. Pijaństwo to zły nawyk, negatywny obyczaj, który można zmienić lub go całkowicie w dowolnej chwili zaprzestać. Człowiek, który nadużywa alkoholu tym różni się od alkoholika, że ma możliwość kontrolować wszystkie swoje kontakty z alkoholem oraz daje radę w każdej chwili dobrowolnie i niezależnie zaprzestać picia, a także bez żadnych problemów jest w stanie odmówić spożywania alkoholu. Często jednak tego nie czyni, upija się i zdarza się, że w tym stanie wywołuje różnego rodzaju kłótnie rodzinne czy awantury tam, gdzie zazwyczaj przebywa. Gdy nastąpi ukaranie go przez dowolny organ za jego niewłaściwe postępowanie, to zdarza się, że na przyszłość powstrzymuje się on już od tego rodzaju negatywnych i nie uznawanych oraz nie tolerowanych przez społeczeństwo własnych zachowań. Człowiek o skłonnościach do pijaństwa daje radę samodzielnie zerwać z alkoholem, całkowicie przestać go nadużywać oraz potrafi spokojnie powrócić do ogólnego używania alkoholu w sposób akceptowany, mieszczący się w normie i powszechnie przyjęty. Alkoholik nie da rady tego zrobić. To jest ta zasadnicza różnica. Utracił on całkowicie raz na zawsze wszelką kontrolę nad własnym piciem i nie może zapanować nad ilościami wypijanego alkoholu. Nie potrafi on lub ma ogromne kłopoty z odmawianiem picia, gdy jest częstowany. Zmiana jego zachowań wymaga już wtedy profesjonalnej pomocy terapeutycznej i odpowiedniego leczenia.

Różnicę między pijaństwem, czyli nadużywaniem a tym właściwym alkoholizmem w ciekawy sposób opisuje znane francuskie powiedzenie: „Pijak mógłby przestać pić, gdyby chciał, alkoholik przestałby pić, gdyby mógł”. Należy pamiętać o tym, że każde uzależnienie jest to nabyta bardzo mocna potrzeba wykonywania czegoś, robienia określonej czynności lub zażywania jakiejś substancji. Wyróżniamy trzy główne typy uzależnień: społeczne, psychiczne i fizyczne. Natomiast tym najczęściej spotykanym współcześnie rodzajem uzależnienia jest alkoholizm.

Alkoholizm – uzależnienie psychiczne

Alkoholizm to picie alkoholu w celu doznawania jego działania, często dla uniknięcia kiepskiego samopoczucia, które może wynikać też z jego wcześniejszego czasowego odstawienia. Istotą choroby alkoholowej jest psychiczne, fizyczne i społeczne uzależnienie od środka, jakim jest alkohol. Dlaczego więc ludzie sięgają po alkohol? Osoby, które to robią, czynią to podczas najróżniejszych spotkań towarzyskich, często pod bardzo silną presją grupy, której nie umieją się przeciwstawić. Bywa też, że piją wtedy z własnej nieprzymuszonej woli. W ten sposób uzależniają się społecznie. Świetne samopoczucie, które może pojawiać się po spożytym alkoholu przyczynia się do coraz większej chęci samego picia, stopniowo przeradza się ona w silne pragnienie, a nawet w żądzę, uzależniając psychicznie. Coraz częstsze spożywanie alkoholu i jednocześnie coraz większe jego ilości doprowadzają w konsekwencji do wbudowywania cząsteczek C2H5OH do całego cyklu metabolicznego organizmu, przez co powodują jego uzależnienie fizyczne.