Alkoholik w domu, czyli alkoholizm w rodzinie.

alkoholik-w-domu-czyli-alkoholizm-w-rodzinie

Alkoholik w domu, czyli alkoholizm w rodzinie.

Alkoholik w domu

Alkoholik w domu to wielki dramat zarówno osoby pijącej, jak i całej jego rodziny. Klasyczna definicja rodziny alkoholowej mówi, że rodzina z problemem alkoholowym istnieje wtedy, kiedy tylko jedna osoba w niej pije w sposób przynoszący ogólną szkodę i przykre konsekwencje.

Każdy alkoholik doświadcza bardzo wielu komplikacji, zarówno życiowych, jak i rodzinnych, finansowych, zawodowych, emocjonalnych czy też społecznych. Niestety zaburza on prawidłowe funkcjonowanie całej rodziny, gdyż te wymienione powyżej problemy przechodzą na całą jego rodzinę. To wszystko niestety powoduje, że już cała rodzina jest uwikłana w problem alkoholowy. Zostają w niej zaburzone wszelkie relacje pomiędzy poszczególnymi jej członkami. Doświadcza tego nie tylko sam alkoholik, ale jego także dzieci i współmałżonek, który nie akceptując nadmiernego pociągu własnego partnera do alkoholu, traktuje taką postawę drugiej strony jako atak na małżeństwo i całą rodzinę. Atmosfera domowa staje się wtedy bardzo napięta i konfliktowa, jest jednocześnie pełna wzajemnego oskarżania się i obustronnej niechęci. To wszystko razem powoduje, że alkoholik ponownie sięga po alkohol, aby rozładować kumulujące się w sobie nadmierne napięcie i uciec od trudnych uczuć i emocji, z którymi nie umie sobie poradzić, gdyż są dla niego zbyt trudne.

Alkoholizm w rodzinie

Osoba pijąca w rodzinie jest zbyt trudnym doświadczeniem dla całej rodziny, a szczególnie dla istniejącego małżeństwa. Małżonkowie przestają już radzić sobie z wieloma pojawiającymi się nieustannie trudnościami i dlatego tak często podejmują decyzję, razem lub osobno, o tym, aby się rozejść. W grę wchodzi tu zarówno rozwód, jak i czasowa separacja, ale także realna zdrada własnego współmałżonka i wchodzenie w nowy związek z drugim partnerem. Często taki stan trwa aż do momentu ujawnienia takiego ukrytego wcześniej romansu. Bywa wtedy, na skutek bardzo silnych emocji, że dopiero wtedy małżonkowie są w stanie powiedzieć na głos, nieraz wykrzyczeć sobie nawzajem to, co im najbardziej nie odpowiadało w dotychczasowym wspólnym życiu, co ich raniło, co przeszkadzało, czego nie lubili i czego się obawiali.

Alkoholik w domu powoduje, że w całej rodzinie tłumi się prawdziwie doświadczane emocje i uczucia. Często członkowie takich rodzin nie umieją ich potem właściwie przeżywać ani odpowiednio wyrażać. Zdarza się nieraz, że domownikom narzuca się to, co mają myśleć, czuć i przeżywać, niezależnie od panujących sytuacji i konkretnej rzeczywistości. Pomóc tu może dopiero profesjonalnie przeprowadzona terapia, której wymaga zarówno współmałżonek alkoholika, jak i jego dzieci, aby skorygować błędnie działające uczucia i emocje.

Przez alkoholizm jednego z członków rodziny pozostali domownicy często zaczynają odczuwać głęboką samotność i opuszczenie. Od takiej rodziny bardzo często odwracają się przyjaciele, sąsiedzi, dalsza rodzina czy dawni znajomi, którzy wcześniej często w niej gościli, utrzymując bardzo pozytywne stosunki towarzyskie. To powoduje, że rodzina taka czuje się pozbawiona wszelkiej nadziei na pomoc i jakiekolwiek wsparcie z zewnątrz. Również bardzo osamotniony odejściem najbliższych czuje się sam alkoholik. Przeważnie, aby uciec od tego przykrego uczucia, zaczyna jeszcze więcej wtedy pić, aby nie czuć bólu spowodowanego tym, że ważne dla niego osoby odeszły i pozostawiły go samego.

Alkohol i problemy w rodzinie

Alkoholik w domu łączy się nierozerwalnie z problemami z pracą. Uzależniony często zmienia pracę albo ją traci z różnych powodów. Może być taka sytuacja, że zdrowy współmałżonek, tkwiący w silnym poczuciu odpowiedzialności za innych, sam utrzymuje całą rodzinę i bezrobotnego uzależnionego partnera. Bywa, że alkoholik jest zwalniany dyscyplinarnie za picie w miejscu wykonywania pracy. Zdarza się też i tak, że z powodu problemu alkoholowego w rodzinie, oboje rodzice mogą nie pracować, utrzymując się jedynie z zasiłków uzyskiwanych z opieki społecznej. Alkoholizm może stać się także przyczyną utraty mieszkania, na skutek jego znacznego zadłużenia. Przykrą konsekwencją takiego stanu rzeczy jest niestety eksmisja całej rodziny, której skutki bardzo boleśnie odczuwają wszyscy domownicy, w szczególnie ci najmłodsi.