Alkohol i kobiety. Jak pomóc kobiecie alkoholiczce?

alkohol-i-kobiety-jak-pomoc-kobiecie-alkoholiczce

Alkohol i kobiety. Jak pomóc kobiecie alkoholiczce?

Spożywanie alkoholu wywołuje negatywne skutki znacznie szybciej u kobiet niż u mężczyzn. Kobiety zazwyczaj uzależniają się szybciej, bo mija krótszy czas, gdy dana ilość trunków przestaje im wystarczać. Alkohol sieje spustoszenie w organizmach kobiet również znacznie szybciej niż u mężczyzn. Wpływają tu czynniki biologiczne, psychologiczne jak i społeczne.

Czynniki biologiczne nadużywania alkoholu przez kobiety

Ciała męskie i żeńskie różnią się nie tylko zewnętrznie. Skład ciała, proporcje, hormony – wszystko to odgrywa dużą rolę i pozwala zaobserwować różne odpowiedzi na tę samą dawkę alkoholu w przypadku mężczyzn i kobiet. Zaobserwowano tu kilka istotnych czynników. Kobiety mają w żołądku mniej enzymu, który metabolizuje alkohol. Dla przykładu weźmy pod uwagę wypicie jednego drinka. U kobiety do wątroby dotrze 40% więcej alkoholu niż u mężczyzny. Kobiety mają wprawdzie szybszy metabolizm alkoholu, ale rozwój zaburzeń chorobowych wątroby nastąpi szybciej i przy mniejszej ilości wypitego alkoholu jak u mężczyzn. Wpływ na metabolizm mają estrogeny, czyli hormony żeńskie. Sprawiają, że kobiety wchłaniają alkohol lepiej niż mężczyźni. Tutaj wchłanianie jest dość zróżnicowane w zależności od okresu cyklu miesięcznego. Czas przed owulacją jest najbardziej niekorzystny , jak też wtedy, gdy kobieta przyjmuje środki antykoncepcyjne. Skład kobiecego ciała różni się od męskiego, bo kobiety przy podobnej wadze mają więcej tłuszczu niż wody, a że alkohol rozpuszcza się w wodzie, u kobiet stężenie będzie znacznie wyższe jak w ciele mężczyzny. Kobieta nie musi być uzależniona aby odczuwać negatywne skutki wpływu alkoholu na organizm. Kardiolodzy zalecają kieliszek czerwonego wina dziennie jako jeden ze składników przeciwdziałania miażdżycy. O ile mężczyźni mogą czerpać z tego przyjemność, w organizmie kobiety będzie to siało spustoszenie uszkadzając wątrobę i mózg.

Czynniki psychologiczne alkoholizmu kobiet

W tym zakresie znawcy problemów alkoholowych również zauważyli istotne różnice. Mężczyźni najczęściej piją samotnie już w końcowej fazie choroby, gdy kobiety właśnie zaczynają pijąc samotnie i z samotności. Nadużywające alkohol kobiety częściej cierpią na depresje, lęki, czy zaburzenia odżywiania. Spowodowane jest to zapewne tym, że kobiety zazwyczaj nie są agresywne. Agresja przeradza się u nich w depresję, a alkohol pełni rolę poprawiacza nastroju. Gdy mężczyźni częściej piją z powodu pracy, to kobiety robią to z powodu kłopotów domowych. Stres, traumatyczne wydarzenia często są bodźcem, który pcha kobiety ku alkoholowi. Tutaj warto nadmienić, że przeprowadzone w Stanach Zjednoczonych badania pokazują, że ¼ kobiet pijących to te, które uzależniły się już po sześćdziesiątce. Spowodowane jest to prawdopodobnie śmiercią partnera lub innymi, podobnymi czynnikami. Płeć żeńska charakteryzuje się większą emocjonalnością i najprawdopodobniej emocje te są “topione” w trunkach wysokoprocentowych. Różnią się też zachowania po alkoholu. Mężczyźni są bardziej brawurowi i chętniej siadają za kierownicę. Kobiety są spokojniejsze i raczej unikają ryzykownych zachowań. Jednak alkohol powoduje u nich większe zaburzenia psychomotoryczne, więc jeśli kobieta np. usiądzie za kierownicą, to jest większe prawdopodobieństwo wypadku, a wypadki są znacznie poważniejsze niż w przypadku mężczyzn.

Różnice socjokulturowe

Różny osąd w przypadku mężczyzn i kobiet sprawia, że kobiety piją samotnie. Wymagania etyczne i moralne sprawiają, że kobiecie nie wypada być na ulicy pijaną. Chociaż model picia kobiet zmienia się na przestrzeni ostatnich lat i piją one publicznie, w pubach, to częściej są społecznie odrzucane jako osoby pijące. Są odpowiedzialne za dom i rodzinę, więc wynikające z picia zaniedbania są znacznie szybciej i bardziej widoczne. Szczególnie wyraźnie widać to po doniesieniach mediów. Jeśli zdarzy się wypadek, w którym poszkodowane zostaje dziecko a opiekowała się nim pijana kobieta, oprócz konsekwencji w postaci uszczerbku na zdrowiu lub utraty życia przez dziecko, jest znacznie bardziej napiętnowana przez społeczeństwo niż mężczyzna w takiej samej sytuacji. Pijani mężczyźni na zebraniach w szkole budzą niesmak, kobieta – zgorszenie. Społeczeństwo podświadomie kwalifikuje częściej jako patologię rodziny, gdzie uzależniona jest kobieta a nie mężczyzna. Wspominane często statystyki, mówiące, że kobiety znacznie rzadziej zgłaszają się na leczenie, wskazują, że pełniąc funkcje opiekuńcze, nie są w stanie skoncentrować się na sobie i nie mają czasu na podjęcie i kontynuowanie terapii.

Jak pomóc kobiecie uzależnionej od alkoholu

Dane z różnych ośrodków, wskazują że bardzo nieliczna grupa kobiet przyznaje się do problemu alkoholowego. Strach przed reakcją otoczenia, utraty stanowiska pracy lub też oceny znajomych, powoduje, że często kobiety ukrywają swój problem. Terapia może przybierać, różne sposoby leczenia z większym lub mniejszym skutkiem. Jednak chęć zmiany na lepsze swojego życia, pod opieką specjalistów od uzależnień z pewnością pomoże wyjść z nałogu. Zapraszamy do kontaktu z naszym ośrodkiem, a z pewnością będziemy mogli pomóc osobom borykającym się z problemem uzależnień.