Angelika Rygasiewicz

angelika-rygasiewicz

Specjalistka psychoterapii uzależnień w procesie certyfikacji, w Szkole Specjalistów Psychoterapii i Instruktorów Terapii Uzależnień CARE Brok. Ukończyła studia magisterskie – psychologię kliniczną w Niepaństwowej Wyższej Szkole Pedagogicznej w Białymstoku oraz kognitywistkę i komunikację na Uniwersytecie w Białymstoku. W trakcie studiów podyplomowych na SWPS, kierunek – seksuologia kliniczna. Stale podnosi swoje kwalifikacje. W wolnym czasie lubi przebywać w naturze, między innymi chodzić na piesze wędrówki oraz jeździć na rowerze. Zajmuje się wykonywaniem makram oraz dużo czyta. Interesuje się również gotowaniem i ekologią. Lubi kontakt z ludźmi i nawiązywanie nowych znajomości.