Leczenie Narkomanii Częstochowa

Ośrodek leczenia narkomanii
Częstochowa

Ośrodek leczenia narkomanii w mieście Częstochowa daje pacjentom nadzieję na skuteczne i szybkie wyleczenie z uzależnienia od narkotyków. Naszym atutem jest zespół medyczny, w którego skład wchodzą doświadczeni lekarze terapeuci, psychologowie i psychiatrzy. Są to osoby posiadające wieloletnią praktykę w tak trudnej dziedzinie jaką niewątpliwie jest leczenie narkomanii. Wiemy, jak wiele naszych pacjentów zdrowia i energii kosztuje leczenie uzależnień od narkotyków. Dlatego prowadzony przez nas ośrodek leczenia narkomanii ma na celu danie przebywającym u nas osobom nadziei na poprawę ich życia. Staramy się zapewnić pacjentom poczucie bezpieczeństwa w trudnej sytuacji w jakiej znaleźli się za sprawą swojego uzależnienia.

Leczenie uzaleznień od narkotyków Częstochowa

Leczenie narkomanii w mieście Częstochowa przez wiele lat nie było możliwe ze względu na brak profesjonalnych placówek świadczących tego typu pomoc. Od kilku lat mieszkańcy Częstochowy mogą jednak korzystać z oferty sprawdzonej placówki jaką jest ośrodek leczenia narkomanii. Ośrodek leczenia narkomanii dąży do zapewnienia wszystkim pacjentom odpowiednich warunków do bycia uczestnikiem terapii polegającej na walce z uzależnieniem. Zdajemy sobie sprawę z tego, że leczenie narkomanii jest procesem niezwykle złożonym i wymagający uwagi od wszystkich biorących w nim udział osób, nie wykluczając rodziny uzależnionej osoby. Pacjenci, którzy ccą podjąć leczenie narkomanii muszą wiedzieć, że nawet rzadkie zażywanie narkotyków może prowadzić do uzależnienia. Sama terapia jest długa i trudna, jednak leczenie uzależnień od narkotyków prowadzone we właściwy sposób i konsultowane na każdym etapie ze specjalistami jest w stanie przynieść bardzo dobre i przede wszystkim widoczne efekty. Program terapeutyczny, który wdrażamy, zakłada leczenie narkomanii w oparciu o odwyk narkotykowy i detoks narkotykowy.

Odwyk narkotykowy

Odwyk narkotykowy stanowi dla nas jeden z elementów terapii, który wydaje się kluczowy w procesie leczenia narkomanii. Jesteśmy zdania, że dobrze przeprowadzony odwyk narkotykowy może doprowadzić do znaczącej poprawy stanu zdrowia pacjenta oraz przyczynić się do jego całkowitej rezygnacji z zażywania substancji narkotykowych. Prowadzony przez nas ośrodek leczenia narkomanii proponuje pacjentom odwyk narkotykowy umożliwiający zmniejszenie objawów powstałe po odstawieniu narkotyków. Przebywający na odwyku pacjent otrzymuje od pielęgniarzy dużą ilość płynów bogatych w elektrolity, mikroelementy i witaminy co znacząco wpływa na poprawę jego stanu zdrowia. Jest to zalecany przez nas od wielu lat sposób na skuteczne wyprowadzenie osoby uzależnionej od narkotyków z tego zgubnego nałogu.

Detoks narkotykowy

Detoks narkotykowy, który stanowi uzupełnienie prowadzonych w naszym ośrodku terapii, został opracowany w oparciu o doświadczenia naszego zespołu medycznego. Detoks narkotykowy to ten element terapii, rozpoczyna się już na poziomie pierwszego kontaktu pacjenta z naszą placówką. Po przeprowadzeniu badań określamy aktualny stan zdrowia pacjenta i ustalamy indywidualny program leczenia, który byłby dla niego wskazany. Nasz detoks narkotykowy zyskał uznanie w oczach pacjentów nie tylko z miasta Częstochowa, lecz również osób pochodzących z innych miejscowości z całej Polski. Wierzymy, że stosowane przez nas od wielu lat rozwiązanie terapeutyczne pozwala nam pomóc większości osób, które zdecydowały się na podjęcie walki z uzależnieniem od narkotyków w naszym ośrodku.

Zobacz nasz ośrodek