piotr-bakula

Ośrodek jest pod stałą opieką superwizyjną prowadzoną przez Piotra Y. Bakułę. Specjalistę psychoterapii uzależnień certyfikat PARPA, w trakcie szkolenia analitycznego, członka Instytutu Analizy Grupowej, kierownika Poradni Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia dla Dorosłych, kierownika Poradni Leczenia Uzależnień dla Dzieci i Młodzieży. Wykładowcę CMPP MEN, MCPS, i wielu innych. Superwizora pracy terapeutycznej i pedagogicznej Ośrodków Szkolno-Wychowawczych. Wykładowcę Studium Terapii Uzależnień. Autora i współautora programów terapeutycznych i profilaktycznych w tym pierwszego w Polsce ambulatoryjnego programu terapii uzależnień dla osób używających substancji psychoaktywnych. W ramach prac Zespołu Ekspertów PARPA zajmował się standardami leczenia dzieci, młodzieży i młodych dorosłych. Biegły sądowy i policyjny w zakresie substancji psychoaktywnych. Główne zainteresowania zawodowe to łączenie psychologicznych koncepcji uzależnienia, z koncepcjami biochemicznymi, oraz zachowania suicydalne, w szczególności wśród adolescentów. Zajmuje się również problematyką dialogu międzykulturowego, tolerancji i przeciwdziałania wykluczeniom.